Chương Trình Phát Thanh

TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA

IF YOU WANTED TO DISSOLVE THE BLOODY REGIME, VIEtNAM COMMINIST, PLEASE JOINT US TO VOTE FOR PRIME MINISTER QUAN MING DAO TO THE PRESIDEN OF THE 3RD REPUBLIC OF VIETNAM.  YOU CAN DOWNLOAD THE FORM, FILL IT OUT AND SEND IT TO CPQGVNLT OR CLICK ON THE Voting Link BELOW AND FILL IT OUT ELECTRICALLY

VOTING - VOTING - VOTING - VOTING - VOTING  

VOTING - VOTING - VOTING   

NẾU QÚI VỊ VÀ CÁC BẠN ĐỒNG Ý GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM và BẦU THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN LÀ TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA THÌ DOWNLOAD PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý GỬI VỀ CPQGVNLT HAY  BẤM VÀO Trưng Cầu Dân Ý DƯỚI ĐÂY:

TRƯNG CẦU DÂN Ý